Innovatie bepaalt de toekomst

Follow us
Scrollen

In veel organisaties vormen de werkzaamheden van vandaag de rode draad voor de bedrijfsvoering van morgen. Als je in de toekomst bestaansrecht wilt hebben is het echter belangrijk dat de bedrijfsvoering van morgen juist gaat over de realiteit van overmorgen. Wil je vooruit dan moet je tijd vrij maken om bewust na te denken over deze toekomst. Waar staan jullie over 5 of 10 jaar? Welke klanten heb je? Welke producten of diensten lever je? Als we het hebben over het vormgeven van de toekomst hebben we het over innovatie. Innovatie is cruciaal om in een veranderende wereld met veranderende klantbehoeften relevant te blijven.

Verschijningsvormen van innovatie 

Als we het hebben over het vormgeven van de toekomst hebben we het over innovatie. Want innovatie is cruciaal om in een veranderende wereld met veranderende klantbehoeften relevant te blijven. Innovatie kent vele verschijningsvormen. Zo kan innovatie incrementeel zijn (of te wel, doen wat je vandaag doet maar dan slimmer, beter, mooier, groter) of disruptief (waarbij je echt iets verandert in je businessmodel). Innovatie kan betrekking hebben op processen, op producten of diensten. Voor alle vormen van innovatie geldt echter dat innovatie nooit af is.

Innovatie als continue proces

Innovatie kent vele vormen. Zo kan innovatie incrementeel zijn (doen wat je vandaag doet maar dan slimmer, beter, mooier, groter) of disruptief (waarbij je echt iets verandert in je businessmodel). Innovatie kan betrekking hebben op processen, op producten of diensten. Voor alle vormen van innovatie geldt dat innovatie nooit af is. Het is een continue proces dat structureel op de agenda moet staan. Bij de vele organisatie waar we innovatieworkshops hebben gegeven, hebben we gezien dat je het alleen op deze manier kunt verankeren binnen de organisatie. Het regelmatig organiseren van innovatieworkshops is een goede manier om hier structureel mee aan de slag te gaan:

  1. Mensen mee laten denken over de toekomst creëert meteen draagvlak binnen de organisatie
  2. Samen werken aan innovatie zorgt voor betere output
  3. Innovatieworkshops zorgt voor een inspirerende dag EN concrete output in de vorm van relevante innovatieconcepten en -ideeën
  4. De concepten en ideeën worden meteen getoetst op haalbaarheid en zijn uit te werken in een business case zodat ideeën ook echt getransformeerd kunnen worden naar de praktijk

Door met innovatieworkshops aan de slag te gaan, gaan mensen bovendien inzien dat innovatie niet abstract is en verandering niet eng. Het laat zien dat innovatie juist leuk is en dat ze hier zelf deel vanuit kunnen maken. De innovatieaanpak van Strategy Connectors leert je bovendien een methode, zodat innovatie daadwerkelijk onderdeel wordt van je bedrijfsvoering.

Innovatie en mensen

Als je aan de slag gaat met innovatie is het belangrijk om je te realiseren dat niet iedereen innovatie in hetzelfde tempo adopteert. Zo zijn er altijd mensen die meteen om zijn en mensen die wat langer aan het idee moeten wennen. De vele workshops die we hebben gegeven hebben aangetoond dat mensen in de basis de bereidheid hebben om te veranderen, maar dat ze niet verandert willen worden. Concreet: betrek mensen bij het proces en geef ze de tijd om in hun eigen tempo mee te doen. Een mooie visuele weergave hiervan vind je in de Innovation Curve van Everett Rogers.

13,5% van de mensen vallen in de categorie Early Adopters, een groep die selectief met nieuwe dingen aan de slag gaat. Voor anderen is deze groep een belangrijke bron van informatie als er nieuwe dingen voorbij komen. Als je weet wie de Early Adopters binnen jouw organisatie zijn kun je ze inzetten als ambassadeurs om anderen te overtuigen.

34% van de mensen valt in de categorie Early Majority, een groep die wat meer tijd nodig heeft om innovatie te omarmen en die het belangrijk vindt om te begrijpen waarom dit van toegevoegde waarde is. Wat gaat het ze opleveren?

De Late Majority (ook 34%) gaat pas over tot het adopteren van innovatie als ze de noodzaak hiervan ervaren. De druk van anderen, erbij willen horen en economische redenen kunnen voor deze groep b.v. reden zijn om de innovatie te omarmen. Als je met innovatie aan de slag gaat, is het goed om je te realiseren dat het succes hiervan mede bepaald wordt door hoe snel mensen in staat zijn innovatie te adopteren. Dit geldt zowel voor medewerkers als voor klanten. Een innovatie die jullie als kansrijk bestempelen, hoeft dan ook niet meteen succesvol te zijn in de praktijk. Zolang je onthoudt dat Heineken het eerste jaar ook maar 25 flesjes bier verkocht komt het allemaal goed!

Innovatieworkshop als middel om innovatie te stimuleren en te borgen

De innovatieworkshop van Strategy Connectors is het ideale hulpmiddel om innovatiedenken aan te zetten binnen jouw organisatie en ervoor wilt zorgen dat innovatie structureel op de agenda staat. Op basis van jarenlange ervaring met innovatie binnen verschillende branches en voor uiteenlopende organisaties, hebben we een manier gecreëerd die innovatie voor iedereen bereikbaar maakt. Volgens een vast format ga je met een team een volle dag met innovatie aan de slag. De opdrachten bieden verschillende invalshoeken, wakkeren creativiteit aan en bieden handvatten om diverse typen mensen te activeren en motiveren. Door een vast format te hanteren creëer je houvast en borg je de output. Een slecht georganiseerde innovatiedag kan namelijk ook resulteren in wilde ideeën die in de praktijk niet realiseerbaar blijken te zijn en daardoor juist demotiveren. Door deze innovatieworkshop regelmatig (b.v. elk half jaar) te organiseren geef je meerdere mensen de kans om mee te denken, blijft innovatie op de agenda staan en kun je in de tussentijd aan de slag met de innovatieconcepten zodat je de resultaten daarvan kunt delen.

Meer informatie over de workshop vind je hier: www.strategyconnectors.nl/workshops/innovation.

En als je even wilt sparren over hoe je dit binnen jouw organisatie kunt toepassen, neem dan contact op via info@strategyconnectors.nl of 085-4004985.

Andere interessante inzichten

Meer informatie
of kennismaken?

Bel 085 400 49 85 of mail naar info@strategyconnectors.nl.
Maar je mag natuurlijk ook het contactformulier gebruiken. You choose!